Kankaan kirja ja kunto ry


Välkommen

När Ylihärmä upphörde att existera som en självständig kommun, försvann också Kangas bibliotek. Tack vare bybornas talkoanda har Kangas fått ett nytt bibliotek, som heter Kamarikirjasto. Kangas Kamarikirjasto öppnades 1.6.2009.

Kuntokamari öppnades 1.1.2011.

Kamarikirjasto

Biblioteket har över 5500 böcker, av vilka en del är svensk- och engelskspråkiga. Det finns också gamla böcker, tidningar och olika ljudböcker. Biblioteket har också dator och skrivare.

Biblioteket besöksadress är Kankaantie 563, 62150 Rintakangas.

Mera information om föreningen, biblioteket och aktuella händelser hittar du på de bibliotekets finskspråkiga sidor.

Welcome

When Ylihärmä ceased existing as an independent municipality, also the library disappeared. Thanks to the villages’ inhabitants, the village of Kangas has a new library that is called Kamarikirjasto. Kangas Kamarikirjasto opened 1.6.2009.

Kuntokamari opened 1.1.2011.

Kamarikirjasto

The library has over 5500 books, including some Swedish and English works. You can also find old books, magazines and different kinds of sound books. The library also has a computer and printer with skanner and copymachine.

The visiting address is Kankaantie 563, 62150 Rintakangas.

For more information about the society, library and happenings, look at the library’s Finnish pages.

Öppethållningstider

Måndag 18 - 19.30


Andra dagar kalla telefonnummer som du kan hitta på dörret att få en nyckel.

Opening hours

Monday 18 - 19.30


Other evenings call the numbers on the front door to get the key.